Artistes & Celebs
Faizal Hussein
Full Name: Faizal bin Hussein
Gender: Male
DOB: 31-May-1967
Birth Place: Kuala Lumpur, Malaysia
Filmography
M4M4 (2020)

Malaysia Release Date: 06-Feb-2020

Pusaka (2019)

Malaysia Release Date: 31-Oct-2019

Kalla: Hidup Atau Mati (2018)

Malaysia Release Date: 11-Oct-2018

Mrs. K (2017)

Malaysia Release Date: 07-Sep-2017

Mat Moto: Kami Mat Moto Bukan Mat Rempit (2016)

Malaysia Release Date: 14-Jan-2016

7ujuh (2018)

Malaysia Release Date: 08-Nov-2018

Tombiruo: Penunggu Rimba (2017)

Malaysia Release Date: 12-Oct-2017

KL Wangan: Bikin Gempak (2017)

Malaysia Release Date: 21-Dec-2017

Kapsul (2015)

Malaysia Release Date: 17-Sep-2015

Manisnya Cinta Di Cappadoccia (2014)

Malaysia Release Date: 11-Dec-2014

Gudang Kubur (2015)

Malaysia Release Date: 12-Feb-2015

Longkai (2013)

Malaysia Release Date: 10-Oct-2013

Lefternan Adnan (2012)

Malaysia Release Date: 21-Aug-2012

Datin Ghairah (2011)

Malaysia Release Date: 08-Dec-2011

Abuya (2011)

Malaysia Release Date: 10-Nov-2011

Bunohan (2012)

Malaysia Release Date: 08-Mar-2012

2 Alam (2010)

Malaysia Release Date: 18-Nov-2010

JALANG (2009)

Malaysia Release Date: 26-Nov-2009

Dukun (2018)

Malaysia Release Date: 05-Apr-2018

GK3 (2005)

Malaysia Release Date: 09-Feb-2005

PONTIANAK MENJERIT (2005)

Malaysia Release Date: 16-Jun-2005

MX3 (2003)

Malaysia Release Date: 25-Nov-2003

JANJI DIANA (2003)

Malaysia Release Date: 24-Jul-2003

GERAK KHAS THE MOVIE II (2002)

Malaysia Release Date: 23-May-2002

KL MENJERIT (2002)

Malaysia Release Date: 24-Jan-2002

GETARAN (2001)

Malaysia Release Date: 30-Aug-2001

LEFTENAN ADNAN (2000)

Malaysia Release Date: 31-Aug-2000

Ticket Pricing Guide